Módosítaná a veszprémi Önkormányzat a megyeszékhely Helyi Építési Szabályzatát: a Dornyai Béla utca 4274/46 hrsz-ú ingatlant érinti a változás, amely egy leendő, a környék kereskedelmi egységeit is kiszolgáló melegétkezést biztosító étterem építése miatt vált szükségessé, ennek megvalósításához szükséges a szabályozási tervlap és a településszerkezeti terv átalakítása. Felhívják az érintett területeken és szomszédságában található lakosságot, szervezeteket, hogy ezzel kapcsolatban ezúttal sem tartanak lakossági fórumot, de megtehetik a véleményezési dokumentációval kapcsolatos észrevételeiket a város honlapján található partnerségi adatlap kitöltésével és elküldésével - vagy postán a főépítészi csoportnak az Óváros tér 9. szám alá, vagy e-mailben a foepiteszi-csoport@gov.veszprem.hu címre május 7-ig; eddig az időpontig a veszprem.hu honlapon, valamint a Városháza aulájában tekinthetők meg a tervek. (Illusztráció: metor.hu)